Förarprov

Är du elev hos oss så tar vi hand om inbokningen av förarprov åt dig, det innebär att du har en uppvärmning på 40 min innan själva körprovet och du kör med vår bil under körprovet. Det är en trygghet för många att ha samma bil under körprovet som man har övningskört med.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. De båda proven kan göras på samma dag eller inom två veckor mellan proven. Tiden för båda proven vid ett och samma tillfälle. Man börjar alltid med kunskapsprovet och gör därefter körprovet, även om kunskapsprovet inte blev godkänt. Ett godkänt kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.

Kunskapsprovet består av 65 frågor. Därutöver finns det fem testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet. Provtiden är 50 minuter. Du måste svara rätt på minst 52 av de 65 frågorna för att provet ska bli godkänt.