Riskutbildning del 1

Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska att genomföra innan dess att du som elev kan göra kunskaps- och körprov. Från det datumen att kurserna genomförs så är de giltiga i 5 år.

Riskutbildning del 1 (Riskettan) är en teoretisk utbildning. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna av sådana riskbeteenden kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskettan är en kurs som vi håller i och det är i skolans lokaler. För datum och tider vänligen se första sidan här på hemsidan eller kontakta oss via telefon eller mail. Kursen pågår i 3h och 40 min, inklusive tid för rast med fika. Kurslitteraturen ingår i priset.

Du behöver föranmäla dig till kursen och det gör du via din trafiklärare, receptionen, mail eller telefon.
Betalningen görs i förväg, som allra senast dagen innan om du inte är inskriven på vår skola.

Utbildningen hålls på svenska och därför är det ditt ansvar som elev att ha en tolk med dig om du inte behärskar det svenska språket. Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs.

Närvaro under hela kursen är obligatorisk samt att ha giltig legitimation med sig!
Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.