Riskutbildning del 1 Riskettan

Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska att genomföra innan dess att du som elev kan göra kunskaps- och körprov. Från det datumen att kurserna genomförs så är de giltiga i 5 år.

Riskutbildning del 1 (Riskettan) är en teoretisk utbildning. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna av sådana riskbeteenden kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskettan är en kurs som vi håller i på fredagar och det är i skolans lokaler. Utbildningen börjar kl.08:00 och pågår i 3h, utöver det så tillkommer tid för rast med fika. Kurslitteraturen ingår i priset.
Vi kommer även ha kvällskurser, mer information om detta kommer.

Du behöver föranmälda dig till kursen och det gör du via kontorets öppettider måndag-torsdag.
Betalningen görs i förväg, som allra senast dagen innan.

Utbildningen hålls på svenska. Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs.
Ring för info och bokning. Närvaro under hela kursen är obligatorisk!
Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.