Riskutbildning del 2

Riskutbildning del 2, även kallad Halkbanan, innefattar utbildning i:
• Mänskligt beteende
• Bilens begränsningar och manövrering
• Körning under särskilda förhållanden som på halt väglag

Övningarna syftar till att du ska få uppleva hur hastighet och väglag hänger samman med olycksrisken. Det ger dig förståelse för hur t.ex. hastigheten påverkar dina möjligheter att undvika trafikolyckor.

Du ska vara i slutskedet av din utbildning när du kör halkbanan. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer, och du ska också kunna manövrera bilen på ett säkert sätt. Din körlärare avgör när du är redo för att köra halkbana och bokar in den tillsammans med dig.

Risktvåan är en utbildning som vi genomför på och i samarbete med Bulltofta Halkbana.
Betalningen måste ske senast samma dag som halkan är.