Utbildning

Vi anpassar utbildningen efter varje elevs förutsättningar och behov.

Personbil B

Vi anpassar utbildningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Hur många lektioner du kommer att behöva köra beror bland annat på hur mycket du övningskör privat, hur regelbundet du kör, teoretiska kunskaper. Vi kan oftast göra en preliminär bedömning efter 2-3 körlektioner.

Den bästa utbildningen får du om du kombinerar teori och körning. Övningskör du hemma så kan det vara bra att ganska tidigt ta en körlektion för att vara säker på att du är på rätt väg.

Din privata handledare är varmt välkommen att följa med på körlektionen, såvida det är ok för dig som elev och det inte gör dig nervös, för att få lite tips om vad ni kan fortsätta öva på hemma.

För att få lov att övningsköra så krävs det att du har ansökt om och fått ett körkortstillstånd godkänt. Du ansöker om ett tillstånd hos Transportstyrelsen för de önskade behörigheterna du vill övningsköra för. Det är en blankett som du måste fylla i som inkluderar en hälsodeklaration och ett syntest som du går till en optiker och gör. Vi samarbetar med A-optik i Eslöv som skickar in undersökningen digitalt. Säg att du kommer från Eslövs Trafikskola så kostar undersökningen 75kr (ord pris 95kr).

Ansökan om Körkortstillståndet gör du enklast här: Körkortstillstånd

Du kommer att få hem ditt körkortstillstånd när det är godkänt. Kom till vårt kontor så hjälper vi dig fylla i blanketterna om du känner dig osäker på något!

Om du har planerat att övningsköra privat så måste även den handledare du ska köra med vara godkänd utav Transportstyrelsen.

Eslövs Trafikskola erbjuder handledarkurs/introduktionsutbildning för dig som vill köra privat.
Läs mer under ”Handledarutbildning”

Körkort tungt släp   

 

Släpet går att hyra om du som privatperson bokat uppkörning på Trafikverket då det är lastat och klart för en uppkörning. Tänk dock på att föraren minst måste ha B96 för att få köra släpet, alternativt BE beroende på totalvikt av bil och släp.

 

Utökad behörighet B / B96
Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg.

För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas att du genomgår ett särskilt körprov (du kan även göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B). Det krävs inget körkortstillstånd för att göra körprov för utökad behörighet B.

BE
BE-behörigheten kommer även efter 13 januari 2013 se ut ungefär som förut. Den enda förändringen är att du inte får dra släp som har en totalvikt högre än 3500 kg.

För att ta BE-kort behöver du ansöka om och få ett körkortstillstånd (det gör du på korkortsportalen.se). Förarprovet består av både ett teoriprov och ett körprov och du måste bli godkänd på teoriprovet innan du kan boka tid för körprov.

Du kan få hjälp med ditt Utökad behörighet B och BE-körkort hos oss.

Våra priser
Teoripaket (inkl. böcker och webbaserade datatester) 1800:-
Körlektion 1600:-/80 minuter
Hyra av Släp/uppkörning 1000:-

Kontakta kontoret på telefon 0413-103 90 eller mail info@eslovstrafikskola.se för mer information.

Riskutbildning del 1

Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska att genomföra innan dess att du som elev kan göra kunskaps- och körprov. Från det datumen att kurserna genomförs så är de giltiga i 5 år.

Riskutbildning del 1 (Riskettan) är en teoretisk utbildning. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna av sådana riskbeteenden kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskettan är en kurs som vi håller i och det är i skolans lokaler. För datum och tider vänligen se första sidan här på hemsidan eller kontakta oss via telefon eller mail. Kursen pågår i 3h och 40 min, inklusive tid för rast med fika. Kurslitteraturen ingår i priset.

Du behöver föranmäla dig till kursen och det gör du via din trafiklärare, receptionen, mail eller telefon.
Betalningen görs i förväg, som allra senast dagen innan om du inte är inskriven på vår skola.

Utbildningen hålls på svenska och därför är det ditt ansvar som elev att ha en tolk med dig om du inte behärskar det svenska språket. Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs.

Närvaro under hela kursen är obligatorisk samt att ha giltig legitimation med sig!
Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.

Riskutbildning del 2

Riskutbildning del 2, även kallad Halkbanan, innefattar utbildning i:
• Mänskligt beteende
• Bilens begränsningar och manövrering
• Körning under särskilda förhållanden som på halt väglag

Övningarna syftar till att du ska få uppleva hur hastighet och väglag hänger samman med olycksrisken. Det ger dig förståelse för hur t.ex. hastigheten påverkar dina möjligheter att undvika trafikolyckor.

Du ska vara i slutskedet av din utbildning när du kör halkbanan. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer, och du ska också kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Risktvåan är en utbildning som vi genomför på och i samarbete med Bulltofta Halkbana.
Betalningen måste ske senast 5 helgfria dagar innan halkan sker, giltig legitimation måste medtas till halkbanan!

Inskrivna elever på vår skola bokar halkan i samråd med sin körlärare, privatister hänvisar vi till Bulltofta Halkbana för bokning direkt via dom telefon 040 – 29 29 05

Handledarutbildning

För att få övningsköra privat krävs det att både den som ska övningsköra (eleven) och den tilltänkta handledaren/handledarna har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs (gäller endast för behörighet B – personbil). Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Det är du som handledare som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen. Du måste därför ha vana och skicklighet att köra den fordonstyp som övningskörningen gäller.

Utbildningen är 3h och 40 min inkl. raster och fika. Kursavgiften är 500 kr/deltagare (det är samma avgift oavsett om du är elev eller handledare). Kurslitteratur ingår i priset.

OBS! Giltig legitimation måste uppvisas vid kursstart

Bokning av kurs görs via att ringa eller maila till skolan. Vid inbokningen så behöver ni uppge personnummer samt ett mobilnummer till de som ska gå kursen, ha gärna dessa uppgifter i beredskap när ni kontaktar oss så går anmälningen snabbt och smidigt!

Avbokning av kurs skall göras senast 1 vecka innan, kl. 13:00, för full återbetalning. Ej avbokad kurs debiteras, faktura skickas ut om betalning ej är gjord sedan innan. Vid sen avbokning pga. sjukdom återbetalas kursavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Avbokningen kan ske antingen via telefon och då lämna ett röstmeddelande om vi inte svarar eller mail. Om ni mailar så är avbokningen endast giltigt efter att ha fått en bekräftelse från skolan som svar på mailet.

För att din ansökan om handledarbevis ska bli godkänd måste du:
• ha fyllt 24 år
• ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES*, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
• Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare
• ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

Handledare till flera elever
För att din ansökan om handledarskap ska kunna behandlas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Vill du bli handledare vid privat övningskörning för personbil (behörighet B), måste din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. Utbildningen måste dessutom vara giltig när övningskörning pågår.

För utbildningen gäller ändrade regler fr.o.m. 1 september 2010: Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Detta innebär att om du redan gått utbildningen tidigare så behöver du inte gå den igen för att ansöka om att vara handledare för en ny elev, förutsatt att det inte gått mer än 5 år sedan du gick kursen. Har ni frågor om vad som gäller kan ni kontakta oss, eller Transportstyrelsen tel: 0771 – 81 81 81.

 

Säkerhetskontroll (tryck på bilden för att få fram vad siffrorna avser)